Nisan 4, 2017

ALES

yargi-akademi-rize-ales-kursu ALES

ALES NEDİR ?

Kariyerimize akademik personel (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı) olarak devam etmek ya da yükseklisans yapmak gibi bir amacımız varsa kısa adı ALES olan 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca ÖSYM tarafından yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı”na girmemiz gerekiyor.. Güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki kere yapılan ALES, yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından yapılır. 

ALES’in Önemi ?

Yükseköğretim kurumlarının akademik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtdışına gönderilecek adayların seçiminde ALES sonuçlarından yararlanılır.. Bu nedenle yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar ALES sınavına girmek zorundadırlar.. fakat mecburi hizmet yükümlülüğü olmadan, sadece kendi olanaklarıyla yurtdışında öğrenimine devam etmek isteyen adaylar için bu sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs sağlarken ALES sonuçlarından faydalanıyor.

ALES’e Kimler Başvurabilir?

ALES sınavına herhangi bir lisans programından mezun olanlar ya da mezun olabilecek durumda olanlar ve  yurtdışında lisans eğitimi görmüş ya da  denklik belgesini almış olan adaylar başvuru yapabiliyor..

ALES’e Kaç Kişi Giriyor?

Bu sınava  giren aday sayısı her yıl değişmektedir.2011 yılında 207.896, 2012 yılında 291.934, 2013 yılında 223.517 kişi sınava  girmiştir.

ALES Sonucunun Geçerliliği Ne Kadardır?

ALES sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerliliğini korur.

ALES’e Birden Fazla Giren Adaylar için Hangi Puan Geçerlidir?

Birden fazla ALES’e girmiş adaylar sınavın geçerlilik süresi dahil olmak üzere istediği sınav sonucunu kullanabilir.. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğu yoktur.. Geçerlilik süresi dahil olma üzere en yüksek puana sahip ALES sonucu kullanılabilmektedir.

ALES Başvurusu Nasıl Yapılır?

Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir sınava girmiş olan adaylar diledikleri takdirde ÖSYM’nin internet sitesinden dilerlerse de herhangi bir başvuru merkezinden yapabilirler. Son iki yıl içerinde herhangi bir ÖSYM sınavına girmemiş olan adaylarsa başvurularını başvuru merkezlerinden gerçekleştirmek zorundadırlar.

ALES Sınavının İçeriğinde Neler Var?

Bu sınav sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sınavın sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Testi) yer alır. Sınava giren tüm adaylar her üç testi de cevaplar. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzeydir. Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Her üç testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir. Sınav süresi toplamda 180 dakika olarak belirlenmiştir. 

ALES Konu Dağılımları

Matematik

 1. Temel Kavramlar
 2. Çözümleme
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. Asal Çarpanlar, Ebob-Ekok
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
 7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Denklemler
 11. Oran-Orantı
 12. Sayı ve Kesir Problemleri
 13. Yaş Problemleri
 14. İşçi ve Havuz Problemleri
 15. Hareket Problemleri
 16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 17. Karışım Problemleri
 18. Kümeler
 19. İşlem
 20. Saymanın Temelk İlkesi ve Olasılık

Geometri

 1. Doğruda Açılar
 2. Üçgende Açılar
 3. Üçgende Uzunluk ve Alan
 4. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 5. Dörgenler
 6. Çember ve Daire
 7. Analitik Geometri
 8. Katı Cisimler

Sayısal Mantık

 1. Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
 2. Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri
 3. Mantıksal Muhakeme Problemleri

Türkçe

 1. Sözcükte Anlam
 2. Cümlede Anlama
 3. Anlatım Biçimleri
 4. Paragraf
 5. Anlatım Bozuklukları

Mantıksal Akıl Yürütme

 1. Şifreleme, Şifre Çözümleme
 2. Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme